Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/vhosts/ijw.nu/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6078

Deprecated: Functie is_staging_site is sinds versie 3.3.0 verouderd! Gebruik in plaats daarvan in_safe_mode. in /var/www/vhosts/ijw.nu/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6078
Geschiedenis – IJW
Deprecated: Functie is_staging_site is sinds versie 3.3.0 verouderd! Gebruik in plaats daarvan in_safe_mode. in /var/www/vhosts/ijw.nu/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6078

Geschiedenis

Korte geschiedenis IJW

De stichting Interkerkelijk-Jeugd-Werk (afgekort IJW) is begin jaren ’80 opgericht door enkele samenwerkende kerken in Purmerend met het doel de kinderen en jongeren van de verschillende kerken samen te brengen met behulp van verschillende (culturele) activiteiten vanuit een christelijke achtergrond.

Onderdeel daarvan was het kampwerk. Dit werd al heel gauw een op zichzelf staande afdeling. Deze afdeling organiseerde inmiddels boerderijkampen, tentenkampen, vaarkampen en skikampen voor de jeugd van 8-21 jaar.

Begin jaren ’90 viel het interkerkelijk jeugdwerk echter steeds meer uit elkaar en gingen de kerken weer voor zichzelf activiteiten organiseren. Het kampwerk bleef de enige overgebleven activiteit van het IJW.

Halverwege de jaren ’90 ging het IJW-kampwerk verder onder de naam Ideëel Jeugd Werk, toen bleek dat de Kerkenraad het kampwerk niet meer wilde ondersteunen. De kerken ondernamen liever activiteiten met deelnemers vanuit de eigen stroming. Vanaf dat moment werden we ook een zelfstandige stichting; IJW-kampwerk Purmerend. In 2006 geleden is de betekenis IJW omgedoopt tot IK, JIJ, WIJ, omdat we dit passender vonden bij onze huidige doelstelling.

Doelstelling IJW:

De doelstelling uit de jaren 80 is in de basis nog hetzelfde;
Kinderen uit verschillende wijken en achtergronden uit Purmerend samenbrengen, samen laten werken & spelen en bovenal een leuk weekend bezorgen. Het Christelijke aspect is eruit. Bewust bezig zijn met sociaal emotionele vaardigheden is ervoor in de plaats gekomen.

Op de zondagochtend op het boerderijkamp heeft hiervoor de oorspronkelijke kerkdienst moeten wijken voor een ‘bezinning’.
In deze bezinning komt vaak een stukje ‘jij en de maatschappij’ aan de orde.

Op speelse wijze gaan de kids dan aan de slag met een thema als bijvoorbeeld pesten, discriminatie of zinloos geweld;
ook luchtiger onderwerpen komen aan de orde. (zoals het ‘goede’ toverspreukenfestival in 2007).
De onderwerpen van de bezinning sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en het thema van dat jaar.

De tentenkampen voor tieners van 12-15 jaar zijn eind jaren 80 geheel verdwenen met de verkoop van de tenten.
De vaarkampen werden bijzonder populair voor jongeren van 13 tot 21 jaar. In 2007, bij de overname van een deel van het kampwerk door een nieuwe organisatie zijn de vaarkampen  uit het beeld verdwenen. De skikampen hebben wij helaas ook stop moeten zetten.

Tijdens de jongerenkampen was het gezamelijk sociaal-emotioneel vaardig bezig zijn altijd een onderliggend thema, maar dit werd niet meer in een aparte bezinning geplaatst.

Het belangrijkste doel op alle kampen is echter nog steeds:

Op een leuke, sociale en (re)creatieve manier samen bezig zijn
en daarbij vooral veel lol hebben.

Groepsleiders:

Een groot deel van de leiders van nu zijn ooit zelf deelnemer geweest en willen op hun beurt graag een nieuwe generatie kinderen dezelfde fijne herinneringen meegeven die ze zelf hebben aan onze ijw-kampen.

Organisatie:

Vrijwel vanaf het begin is de organisatie in handen geweest van
Jeroen Durieux en Jetze Tolsma.

In 2006 konden ze terugkijken op 27 mooie ijw-jaren en besloten ze dat het tijd werd om het IJW-stokje door te geven aan oud deelnemers (en inmiddels ervaren leiders) Sandra en Barry Rijpkema en  Irma Verf. Vanaf 2007 organiseert dit drietal de boerderijkampen. En in 2009 is Roeland Deichsel als 4e organisator aangetrokken.

Door gezinsuitbreiding in 2009 in beide organisatorkoppels zijn de vaarkampen voor 12-15 jarigen tijdelijk op een laag pitje gezet. Deze worden op het moment niet georganiseerd.

Jeroen en Jetze hadden het IJW-virus echter nog niet helemaal uit hun systeem gekregen en in 2009 zijn zij ten vierde male op afscheidstour gegaan met het skikamp.
Dit keer was het echter definitief.